FAQ

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Czytając, przeglądając oraz używając sklep internetowy www.moto-center.pl lub prenumerując elektroniczny newsletter dotyczący nowych produktów akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności.


www.moto-center.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę wykorzystującą w jakikolwiek sposób Internetowy Sklep Motocyklowy www.moto-center.pl obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/użytkowników sklepu.

Dane Osobowe
W czasie korzystania ze sklepu www.moto-center.pl możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza. Dane, o które będziesz proszony to adres e-mail oraz hasło. W przypadku formularza rejestracyjnego użytkownika będziesz proszony o podanie pełnych danych osobowych. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły.

Subskrypcja bezpłatnego newslettera
Zaprenumerowanie elektronicznego i bezpłatnego newslettera www.moto-center.pl wymaga podania w odpowiednim formularzu swoich danych. Odbywa się to przy rejestracji nowego użytkownika. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać danemu czytelnikowi numer czasopisma. Jeśli nie chcesz dostawać newslettera o nowych produktach nie wybieraj tej opcji.

Niezapowiedziane Wiadomości
Zastrzegamy sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiadamy w naszym systemie dzięki działalności związanej ze sklepem www.moto-center.pl.

Pod tym określeniem rozumiemy informacje odnoszące się bezpośrednio do naszego sklepu tj. zmiany w sklepie, informacje o nowych produktach i promocjach.

Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane przy okazji wysyłania recenzji do produktów sprzedawanych w sklepie są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony sklepu. Są to jedynie imię i nazwisko. Nie mamy możliwości zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystają do przesłania Wam nieokreślonych informacji. Dlatego dane te nie podlegają Polityce Prywatności.


Cookies (Ciasteczka)
Niektóre obszary sklepu www.moto-center.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Przykładem wykorzystania cookies w sklepie www.moto-center.pl może być tzw. koszyk zakupów, w którym przechowywane są wybrane przez kupującego produkty. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku.


Ochrona własności intelektualnej
Materiały przedstawione na witrynie www.moto-center.pl - w tym bez ograniczenia wszelkie treści informacyjne, fotografie, ilustracje i innego rodzaju materiały graficzne, jak również wszelkie nazwy, logo, znaki towarowe i inne - stanowią własność www.moto-center.pl lub licencjodawców i dystrybutorów towarów przedstawionych w sklepie www.moto-center.pl, podlegają one ochronie praw autorskich, znaków towarowych i własności intelektualnej.
Wszelkie tego rodzaju treści mogą być wyświetlane, kopiowane lub drukowane wyłącznie na użytek osobisty do celów nie mających związku z działalnością handlową.

Korzystający z witryny www.moto-center.pl przyjmuje do wiadomości zakaz kopiowania, transmisji, dystrybucji, rozpowszechniania, sprzedaży, publikacji i nadawania a także puszczania w obieg wszelkich takich materiałów na użytek osób trzecich bez jednoznacznej uprzedniej zgody www.moto-center.pl.
W odniesieniu do jakichkolwiek takich informacji, danych i produktów treść niniejsza nie może w żadnej części być interpretowana jako udzielenie w sposób dorozumiany lub inny jakiejkolwiek licencji bądź prawa z patentu, znaku towarowego, prawa autorskiego lub prawa ochrony własności intelektualnej www.moto-center.pl ani osoby trzeciej.