Ta witryna korzysta z plików cookie. Dlaczego? Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

close
facebook

Kategorie Motocyklowe

Kategorie Samochodowe

Nasze marki

Kontakt

Tel: /91/ 423 90 88
Kom: 791 449 990
Gadu-gadu:
Status GG4192194
Skype:
moto.akces

Moto ZYSK

Zakres przyznawanych rabatów

0 - 1 000zł - 3%

1 000 - 2 000zł - 4%

2 000 - 3 000zł - 5%

3 000 - 4 000zł - 6%

4 000 - 6 000zł - 7%

6 000 - 8 000zł - 8%

8 000 - 10 000zł - 9%

10 000 -> - 10%


Regulamin programu lojalnościowego MotoZysk

sklepu www.moto-center.pl z 01.01.2014

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Program lojalnościowy sklepu www.moto-center.pl zwany dalej Programem - adresowany jest do zarejestrowanych klientów detalicznych sklepu internetowego zwanych dalej Klientami znajdującego się pod adresem http://www.moto-center.pl, zwanego dalej Sklepem.

2. Celem Programu jest gromadzenie punktów i ich wykorzystywanie na kolejne zakupy.

3. Właścicielem Sklepu, organizatorem i operatorem Programu jest firma Moto-Akces z siedzibą przy ul. Jagiellońskiej 27 w Szczecinie.

4. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady uczestnictwa w Programie.

5. Uczestnikiem Programu może zostać osoba fizyczna, mająca dostęp do konta internetowego założonego w Sklepie.

6. Decyzja o wykorzystaniu zebranych punktów jest równoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu.

7. Program obowiązuje od dnia 1 stycznia 2014. Od tej daty Klienci mogą rozpocząć gromadzenie punktów.

8. Dotychczasowym Klientom, którzy dokonają kolejnego zakupu w terminie do 15 kwietnia 2014 roku naliczony zostanie punktowy pakiet startowy, w wielkości ustalonej indywidualnie dla każdego Klienta przez Sklep. O punktowy pakiet startowy mogą ubiegać się również niezarejestrowani Klienci sklepu, którzy co najmniej trzykrotnie dokonali zakupu w sklepie www.moto-center.pl i zarejestrowali się do dnia 15 kwietnia 2014r.

§ 2

Przystąpienie do programu

1. Przystąpić do Programu może osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada zdolność do czynności prawnych.

2. Przystąpienie do Programu jest dobrowolne i nie wiąże się z jakimikolwiek zobowiązaniami ze strony Klienta, za wyjątkiem obowiązku przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Sklepu.

3. Do programu automatycznie wchodzą dotychczasowi Klienci Sklepu.

§ 3

Przyznawanie punktów za zakupy i anulowanie punktów

1. Punkty przyznawane są Klientowi za zakupy w Sklepie i naliczane są z chwilą zmiany statusu zamówienia na „Zamknięte, zrealizowane”. Przyznane punkty można wymienić na wybrane produkty lub wykorzystać do opłacenia nowych zamówień.

2. 100 punktów lojalnościowych odpowiada kwocie 1 zł.

3. Zwrot zakupionych produktów równoznaczny jest z anulowaniem przyznanych wcześniej punktów.

4. Sklep www.moto-center.pl zastrzega sobie prawo do anulowania w całości lub w części Punktów zgromadzonych przez Klienta Programu w sytuacji gdy narusza on postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Sklepu.

5. Informacja o ilości przyznanych punktów znajduje się w panelu Klienta w sekcji „Moje konto”. Informacja nt. ilości punktów do uzyskania wyświetlana jest na karcie produktu i na ekranie koszyka w podsumowaniu zakupów.

6. Nie ma możliwości przekazania punktów innym Klientom, ani ich wymiany na inne korzyści, niż przewidziane w niniejszym Regulaminie.

§ 4

Zasady wykorzystywania przyznanych Punktów.

1. Przyznane według powyższych zasad punkty można wymieniać na dostępne w Programie Lojalnościowym produkty lub wykorzystać do opłacenia nowego zamówienia.

2. Za zamówienie opłacane punktami również są przyznawane Punkty, jednak będą one mogły zostać wykorzystane dopiero przy opłacaniu kolejnych zamówień.

3. Klient wykorzystujący Punkty posługuje się posiadanym hasłem dostępu do swojego konta, na którym zgromadził Punkty, co jest równoznaczne z autoryzacją i identyfikacją Klienta. Klient zobowiązany jest do nie udostępniania hasła osobom trzecim. Ewentualne posłużenie się hasłem przez osobę nieuprawnioną zwalnia Sklep www.moto-center.pl od odpowiedzialności z tytułu wykorzystania Punktów w sposób niezamierzony przez Klienta.

4. Klient w każdym momencie ma możliwość zweryfikowania historii swoich zakupów a w szczególności ilości posiadanych punktów w zakładce „Moje Konto”.

§ 5

Likwidacja programu lojalnościowego.

1. Jeżeli z przyczyn niezależnych i nie do przewidzenia w chwili powstawania niniejszego regulaminu, zapadnie decyzja o zakończeniu Programu Lojalnościowego, Klienci zostaną niezwłocznie o tym fakcie poinformowani na stronie sklepu www.moto-center.pl. Dodatkowo otrzymają drogą elektroniczną komunikaty mailowe z terminem zakończenia Programu.

2. Po określonym terminie niewykorzystane Punkty przepadają.

§ 6

Postanowienia końcowe.

1. Przyznane Punkty ważne są 6 miesięcy od daty ich ostatniego naliczenia. Po tym okresie zostają anulowane. Ewentualne reklamacje z tego powodu nie będą rozpatrywane.

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym wiążącym źródłem informacji o Programie i jest publikowany wyłącznie na stronie internetowej Sklepu. Ewentualne zapytania kierować można na adres sklep(at)moto-center.pl

3. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Programu i przyznawaniem Punktów kierować można na adres sklep(at)moto-center.pl lub telefonicznie wskazując dane niezbędne do zidentyfikowania Klienta.

4. W trosce o przejrzystość stosowanych zasad oraz z chęci uatrakcyjnienia niniejszego Programu, jak również okoliczności niemożliwych do przewidzenia w trakcie tworzenia niniejszego regulaminu, Firma Moto-Akces zastrzega sobie prawo modyfikowania Programu. O ewentualnych modyfikacjach Klienci będą informowani na stronie sklepu www.moto-center.pl oraz za pomocą wiadomości e-mail.

5. Regulamin Programu nie wyklucza żadnych zapisów Regulaminu Sklepu www.moto-center.pl.

Program lojalnościowy Sklepu www.moto-center.pl

Drodzy Klienci
W roku bieżącym wprowadziliśmy Program lojalnościowy, który mamy nadzieję – spotka się z dużą życzliwością zarówno dotychczasowych jak i nowych Klientów. Na koncie każdej osoby zarejestrowanej w naszym sklepie,  gromadzone będą punkty, którymi można płacić za zakupy.